KAPLE HELFENBURK

architektonická studie

Pod zříceninou hradu Helfenburk, v prostoru šumavského podhůří, leží na úpatí kopce hájovna. Původní stavba z roku 1732, kde lesnicky působil správce místních hlubokých lesů. Bývalá hájovna pod Helfenburkem je již opravena. V předprostoru vstupu do souvislého lesa je prostranství určené pro zakomponování duchovní stavby a tak odlišit toto místo od okolí. Samotná stavba je umístěna na malém ostrůvku, který je obklopen vodou přitékající z širokých okolních lesů. Součástí návrhu je most propojující břeh a ostrov. Osa mostu navazuje přímo na vstup do kaple, kde se dělí samotný vstup na levý a pravý.  V závěru stavby je umístěna zvonice, přístupná jak zvenku kaple, tak i zevnitř sakrálního prostoru. Půdorysně je stavba složena ze dvou elipsovitých výsečí symbolizující dvě dlaně proti sobě.


Loading

Related posts