Položkový rozpočet

rozpočet

Nabízíme zpracování položkového rozpočtu stavby na základě Vámi dodaných podkladů. Položkový rozpočet stavby zpracováváme v databázových položkách ÚRS Praha, vždy v aktuálním období. Aktualizace cenové základny probíhá dvakrát ročně, první a druhé pololetí příslušného kalendářního roku. Každá stavba je členěna do objektů stavebních, inženýrských, venkovních úprav a přípojek. Součástí rozpočtu je krycí a souhrnný list. Rozpočet exportujeme ve formátu *.PDF a *.XLXS.  Na základě Vašeho přání provádíme i zároveň export „slepého rozpočtu“, který je využíván jako podklad pro nacenění stavby ve výběrovém řízení. Položkový je jedním z nejdůležitějších dokumentů přípravy stavby. Jedná se o skutečně vyčerpávající rozpočet, který je dále podkladem a přílohou smlouvy o dílo. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena, často v návaznosti na harmonogram provedených prací. Je důležitým prvkem při porovnání nabídkových cen, nástrojem při sledování a kontrole čerpání rozpočtu v průběhu stavby. Zpracovává se podle propracované projektové dokumentace.

Podklady

Projektová dokumentace je vždy výchozím podkladem pro vypracování rozpočtu. Čím je projektová dokumentace podrobnější, tím je podrobnější i rozpočet a zároveň výsledná cena stavby. Pokud máte k dispozici prováděcí projekt nebo realizační projektovou dokumentaci, je výsledný položkový rozpočet zpracován velmi podrobně. Pro zpracování poptávky položkového rozpočtu potřebujeme níže uvedené podklady. Na základě poptávky Vám zašleme nabídku za zpracování rozpočtu a termín vyhotovení.

  • projektovou dokumentaci v digitální podobě
  • upřednostňujeme formát PDF, jpeg, dwg, dgn
  • číslo parcely a katastrální území, kde se předmětná stavba nachází
  • kontaktní údaje stavebníka
  •  fotografie
položkový rozpočet
položkový rozpočet

Návštěvnost

  • 129505Celkem:
  • 39Dnes: