Předběžný rozpočet

položkový rozpočet

Nabízíme zpracování předběžného rozpočtu stavby, dříve označovaný jako propočet stavebních nákladů. Předběžný rozpočet stanovuje předpokládanou cenu stavby s určitou tolerancí. Avšak podává investorovi/stavebníkovi informaci o nákladu stavby, ceně za kterou zrealizuje svůj projekt. Tato cena je zpracována v databázových položkách ÚRS, které zahrnují agregaci položek. Agregovaná cena podává souhrnně cenový údaj o jednotlivých částech stavby jako jsou, základy, základová deska, nosné stěny, příčky, stropní konstrukce, krov, štřešní krytina, okna a výplně otvorů apod. Rámcově Tyto celky jsou pak spojeny do uceleného propočtu stavebních nákladů, takzvaného předběžného rozpočtu. Každá stavba je i v předběžném rozpočtu členěna do objektů stavebních, inženýrských, venkovních úprav a přípojek. Součástí rozpočtu je krycí a souhrnný list. Rozpočet exportujeme ve formátu *.PDF a *.XLXS.  Zpracovává se podle dodané projektové dokumentace. Na základě poptávky Vám zašleme nabídku za zpracování rozpočtu a termín vyhotovení.

Návštěvnost

  • 134407Celkem:
  • 85Dnes: