Nabízíme zpracování jednotlivých druhů rozpočtů:

 • cenový odhad nákladů stavby
 • propočet stavby k architektonické studii
 • podrobný položkový rozpočet
 • souhrnný rozpočet
 • rozpočet pro dotaci
  • rozdělení položek na způsobilé a nezpůsobilé
  • hlavní a vedlejší aktivity
 • kontrolní - zpětné stanovení nákladů po již zhotovené stavbě
 • rozdělení stavebních nákladů pro hypotéky

Zpracování v databázi cen ÚRS Praha - cenová úroveň 2021/II


Rozpočet stavby

propočet nákladů stavby, položkový rozpočet, pro hypotéku, pro dotaci

Odborné vyjádření

odborné vyjádření - ocenění porovnávacím nebo nákladovým způsobem