Digitalizace původních výkresů

pasport, digitalizace

Digitalizace výkresů

  • do rastrové formy

je proces převodu tištěných nebo ručně kreslených výkresů do digitální podoby. Provádíme digitalizaci, která umožňuje uchování a snadný přístup k výkresům ve formátu, který lze dále použít pro plánování, konstrukci a archivaci. Zde jsou některé informace o digitalizaci výkresů:

  1. Digitalizace skenerem: Moderní skenery umožňují bezkontaktní digitalizaci, která je šetrná k původním předlohám. Přítlačné sklo narovná srolované nebo složené výkresy, aby na nich nebyly vidět ohyby.
  2. Rozlišení a formáty: Výkresy lze skenovat v rozmezí 200 až 600 DPI. Můžete si vybrat mezi černobílým, stupni šedi a barevným skenováním. Export je možný do různých formátů, jako jsou TIFF,PDF, PDF/A a JPEG.
  3. Pojmenování dokumentů: Součástí digitalizace je také pojmenování dokumentů, aby bylo snadné je identifikovat a vyhledávat. Název akce na prvním místě.
  4. Výhody digitalizace: Digitalizace umožňuje snadný přístup k výkresům, minimalizuje chyby a usnadňuje práci projektantům, stavitelům a dalším profesionálům nejen při prezentaci.

Pokud máte tištěné výkresy, umíme je digitalizovat do rastrové formy. Pokud jde o stavební dokumentaci, digitální forma projektu je zpracována v jednotném elektronickém formátu PDF.

Digitalizace výkresů

  • do vektorové formy

Provádíme překreslování původních stavebních výkresů do digitální vektorové formy. Digitalizace do vektorové formy znamená převod tištěné nebo scanované formy výkresu do formátu, který je dále využitelný v cadových aplikacích. Je to časově i odborně náročnější proces vyžadující častokrát i návštěvu stavby, místní prohlídku, nezřídka kdy i rozměrové ověření skutečnosti.  Standardní výstupní formát je pak *.dwg, *.dgn, *.dxf. Všechny výkresy jsou po digitalizaci editovatelné v CAD aplikacích jako například AUTOCAD, NEMETSCHEK, ARCHICAD, REVIT, CADKON apod.

Návštěvnost

  • 129511Celkem:
  • 45Dnes: