Hypotéka

hypotéka

„Hypotéka a dům je na světě“. Nabízíme vypracování rozpočtu stavby pro získání hypotéčního úvěru. Ocenění stavebních nákladů vychází z projektových podkladů. Rozpočet stavby pro čerpání hypotéky zpracováváme v databázových položkách ÚRS Praha, vždy v aktuálním období. Aktualizace cenové základny probíhá dvakrát ročně, první a druhé pololetí příslušného kalendářního roku. Každá stavba je členěna do objektů stavebních, inženýrských, venkovních úprav a přípojek. Součástí rozpočtu je krycí a souhrnný list. Rozpočet exportujeme ve formátu *.PDF a *.XLXS. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena, čerpání hypotéky probíhá v návaznosti na harmonogram provedených prací a na tento rozpočet. Banka, která poskytuje hypotéční úvěr, považuje tento dokument za směrný, pro stanovení ceny nemovitosti.

Podklady

Pro zpracování poptávky rozpočtu pro získání hypotéky vyžadujeme níže uvedené podklady. Na základě poptávky Vám zašleme nabídku za zpracování rozpočtu a termín vyhotovení.

  • projektovou dokumentaci v digitální podobě
  • upřednostňujeme formát PDF, jpeg, dwg, dgn
  • číslo parcely a katastrální území, kde se předmětná stavba nachází
  • kontaktní údaje stavebníka
  •  fotografie pozemku
položkový rozpočet
položkový rozpočet

Návštěvnost

  • 131077Celkem:
  • 26Dnes: