STAVEBNÍ SLUŽBY

Stavební služby

Zajišťujeme Autorský dozor projektanta, Stavební dozor, Technický dozor investora, Poradenství. Nabízíme zpracování stavebních rozpočtů jako je  Nabídkový rozpočet, Porovnávací rozpočet, Kalkulace staveb, Rozpočet pro podání dotací, Propočet stavby. Vyhotovujeme Odborná vyjádření. Poskytujeme součinnost pro Výběrové řízení. Inženýrská činnost je součástí dodávky projektů. Zajišťujeme projednání projektů, územní řízení, stavební povolení, společné územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudační souhlas.

Autorský dozor

Technický dozor (TDI)

Rozpočty a kalkulace

Ocenění staveb

Stavební dozor

Poradenství

Odborná vyjádření

Inženýring