Projekt pro realizaci stavby

Realizační projekt  / prováděcí projekt

nebo-li Projekt pro realizaci stavby je nejpodrobnější částí stavební přípravy. Zde dochází k podrobnému návrhu projektovaného řešení, přesné technické specifikaci jednotlivých částí stavby, konstrukcí stavby a veškerých úprav povrchů. Realizační (prováděcí projekt nebo projekt pro provedení stavby) je podkladem pro sestavení přesného položkového rozpočtu.

Projekt obsahuje všechny části stavby včetně technického zařízení budovy (TZB). Jednotlivé složky projektu jsou zpracovány do podrobných specifikací použitého materiálu, jeho dimenze i  počtu kusů. Navazuje pak na něj položkový rozpočet stavby nebo výkaz výměr s dílčí specifikací.

plán

Návštěvnost

  • 118040Celkem:
  • 19Dnes: