Projekt pro realizaci stavby

Realizační projekt  / prováděcí projekt

nebo-li Projekt pro realizaci stavby je nejpodrobnější částí stavební přípravy. Zde dochází k podrobnému návrhu projektovaného řešení, přesné technické specifikaci jednotlivých částí stavby, konstrukcí stavby a veškerých úprav povrchů. Realizační (prováděcí projekt nebo projekt pro provedení stavby) je podkladem pro sestavení přesného položkového rozpočtu.

Je to podrobné projektované řešení, je zde zejména přesná technická specifikaci jednotlivých částí stavby, konstrukcí stavby a veškerých úprav povrchů. Realizační projekt slouží jako podrobný návod při samotné stavbě. Oproti projektu na stavební povolení je podrobnější a obsahuje řešení jednotlivých konstrukcí, skladieb a pracovních úloh.

Výhody realizačního projektu zahrnují:

  1. Kompletizace všech řemesel: Realizační projekt skloubí veškerá řemesla na stavbě tak, aby nedocházelo ke kolizím. Například při konstrukci stropu jsou zohledněny nejen stavební prvky, ale i instalace (kanalizace, vodovod, topení) a další detaily.
  2. Optimalizace: Projektanti obvykle pomáhají optimalizovat poměr zasklení ku neprůsvitné obálce budovy a zjišťují možné tepelné mosty a kritická místa.
  3. Prevence chyb: Realizační projekt minimalizuje konstrukční a půdorysné chyby, které by mohly vzniknout při nedostatečném plánování.

Prováděcí projekt cena

Cena za realizační / prováděcí projekt závisí na rozsahu a složitosti stavby, poloze stavby, územních a základových podmínkách. Pro dvoupatrový rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m² se pohybuje přibližně od 160 000 Kč do 250 000 Kč.

Je důležité si uvědomit, že spolupráce s projektantem může ušetřit nemalé peníze a zajistit hladký průběh stavby. Projektanti mají znalosti a dovednosti, jak skloubit požadavky stavebníka s veškerými normami a vyhláškami, což přispívá k úspěšné realizaci projektu.

Projekt obsahuje všechny části stavby včetně technického zařízení budovy (TZB). Jednotlivé složky projektu jsou zpracovány do podrobných specifikací použitého materiálu, jeho dimenze i  počtu kusů. Navazuje pak na něj položkový rozpočet stavby nebo výkaz výměr s dílčí specifikací.

realizační projekt
plán

Návštěvnost

  • 132377Celkem:
  • 37Dnes: