GDPR ochrana osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/67 (General Data Protection Regulation – GDPR) platným od 25. května 2018,

Vážené dámy a pánové, vážení klienti / bývalí klienti, spolupracovníci, obchodní partneři,

s odpovědným zacházením s vašimi údaji jste se mohli vždy spolehnout i v minulosti. Nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU dává od 25. května tomuto vztahu založenému na důvěře nyní také právní rámec. Abychom zajistili úspěšnou spolupráci i do budoucna, chtěli bychom vám i nadále emailem nebo telefonem poskytovat důležité informace o naší spolupráci, o zakázkách, o produktech. Pokud s tímto naším postupem budete souhlasit, nemusíte podnikat žádné další kroky. Pokud si napříště nepřejete být kontaktováni emailem ani telefonem, sdělte nám tuto skutečnost emailem na adresu hermoch@email.cz

V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů je možné volně stáhnout dokument nazvaný INFORMACE KLIENTŮM v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Obsahem dokumentu jsou Informace ohledně Vašich práv při zpracování osobních údajů, rozsah a důvod zpracování a rovněž formulář Žádosti subjektu osobních údajů.

Loading