NÁVRH ZAHRADY

Zahrada je součástí životního prostoru. Návrh zahrady je součástí naší projektové činnosti. Návrh zeleně, osazovací plán, výpis prvků zeleně, detaily zahrady, zahradní nábytek a další komponenty exteriéru zpracujeme pro přesně určený prostor. Navrhujeme organizaci zeleně, stromů, keřů, travnatých ploch a plány ozelenění a výsadbové plány.

Navrhujeme výsadbové plány, rozmístění stromořadí, keřových porostů. Provádíme bilance zeminy, orné půdy. Navrhujeme dočasné mezideponie výkopové zeminy. Navrhujeme odvodnění zahrad, rekultivaci pěstebních ploch.

vyvýšený záhon

Navrhujeme doplňkové stavby do zahradního prostoru jako jsou altány, pergoly, zahradní nábytek, lavičky, bazény, venkovní sprchy, plochy pro grilování, zahradní bary.