Zhotovujeme PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Ten je požadován u rodinných domů a staveb se zastavěnou plochou do 150,00m2.  S nejvýše jením podzemním podlažím do hloubky 3,0m a dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím.


Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 , které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

OHLÁŠENÍ STAVBY PRO:

DOPLŇKOVÉ STAVBY

sklady, garáže, hospodářské stavby (terasy, pergoly, grillbary, skleníky, oranžérie), stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky

STAVEBNÍ ÚPRAVY

změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled

ZMĚNY STAVEB

přístavby, nástavby rodinného domku, změna účelu užívání stavby spojená se stavebními úpravami

RODINNÉ DOMY

stavby pro bydlení do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podz. podlažím a nejvýše dvěma nadz. podlažími a podkrovím

REKREAČNÍ DOMY A CHATY

stavby pro rekreaci do 70 m² zastavěné plochy, s jedním podz. podlažím a nejvýše dvěma nadz. podlažími a podkrovím

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

úpravy projektů po vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí před vlastním dokončením stavby

Ceník - dokumentace pro ohlášení stavbyceny v Kč, bez DPH
RODINNÉ DOMY
rodinný dům do 150,00m2 - 1 bytová jednotkaod 39.900,-Kč
rodinný dům od 150,00m2 - 2 bytové jednotkyod 44.900,-Kč
rodinný dům od 150,00m2 - 3 bytové jednotkyod 49.900,-Kč
REKREAČNÍ DOMY A CHATY
rekreační dům do 70,00m2 zastavěné plochyod 19.000,-Kč
chata do 25.00m2od 15.000,-Kč
DOPLŇKOVÉ STAVBY
sklady, garáže, hospodářské stavbystavby atd.od 15.900,-Kč
STAVEBNÍ ÚPRAVY
změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavbyod 10.000,-Kč
ZMĚNY STAVEB
přístavby, nástavby rodinného domku, změna účelu užívání stavby spojená se stavebními úpravamiod 19.000,-Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY
Stavby dělících linií a terénních úpravod 10.000,-Kč
Krajinářské a zahradní úpravy do plochy 400m2od 18.900,-Kč
Krajinářské a zahradní úpravy plochy od 400m2 do 1.000m2od 38.000,-Kč
Krajinářské a zahradní úpravy plochy od 1.000m2 do 10.000m2od 58.000,-Kč
ceny bez DPH, platné od 1.8.2018

Veškeré ceny jsou uvedeny orientačně, každý případ má individuální přístup a cenu je nutné stanovit na základě podrobnějších informací. Pro přesnou cenu si vyžádejte nabídku, rádi Vám ji bezplatně a nezávazně zpracujeme.

Dotazy k produktu, ceník, pro bližší informace nás kontaktujte:

Návštěvnost

  • 38260Celkem:
  • 90Dnes: