Pasport stavby

Pasport stavby / zjednodušená dokumentace

Zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy je nutná zpravidla při dodatečné legalizaci stavby. Pasport stavby je nutné doložit stavebnímu úřadu v případech, kdy se nedochovala žádná dokumentace ke stávající stavbě a ani v archivu stavebního úřadu není uložena. V těchto případech je nutné stávající stav objektu (domu) znovu fyzicky změřit, zakreslit do výkresu a pak následně převést do digitální formy. Zpravidla se digitalizovaná forma výkresů exportuje do obecného vektorového formátu DWG, který je následně přílohou žádosti o dodatečné stavební povolení.

Postup zaměření začíná měřením v terénu (na stavbě) , kdy dochází k fyzickému změření skutečnosti pomocí laseru, pásma, metru, nivelačního stroje, úhloměru apod. Pak jsou zaměřená data přenesena do počítače a dále zpracována do příslušných výkresů. Výstupem jsou výkresy - půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy.

pasport stavby

Poznámky: Cenu za vypracování pasportu stavby si vyžádejte. Minimální cena 5.000,-Kč. Ceny bez DPH, sazba DPH dle aktuálních daňových předpisů.

Dotaz k produktu, žádost o zaslání nabídky:

POPTÁVKA

Návštěvnost

  • 126314Celkem:
  • 17Dnes: