Pasport stavby

Pasport stavby / zjednodušená dokumentace

Zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy je nutná zpravidla při dodatečné legalizaci stavby. Pasport stavby je nutné doložit stavebnímu úřadu v případech, kdy se nedochovala žádná dokumentace ke stávající stavbě a ani v archivu stavebního úřadu není uložena. V těchto případech je nutné stávající stav objektu (domu) znovu fyzicky změřit, zakreslit do výkresu a pak následně převést do digitální formy. Zpravidla se digitalizovaná forma výkresů exportuje do obecného vektorového formátu DWG, který je následně přílohou žádosti o dodatečné stavební povolení.

Postup zaměření začíná měřením v terénu (na stavbě) , kdy dochází k fyzickému změření skutečnosti pomocí laseru, pásma, metru, nivelačního stroje, úhloměru apod. Pak jsou zaměřená data přenesena do počítače a dále zpracována do příslušných výkresů. Výstupem jsou výkresy - půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy.

Pasport stavby (nebo také popis stavby) je v porovnání s klasickou projektovou dokumentací zjednodušená dokumentace. Neváže se ke stavbě nemovitosti, ale ke stavbám, které již existují a projektová dokumentace k nim není dochována. Pasport stavby je užitečný v několika situacích pro které je pasport stavby potřeba:

  1. Prokázání existence a legalizace stavby: Na stavebním úřadu může sloužit k prokázání existence a legalizaci stavby, kterou zanese do katastru nemovitostí.
  2. Rekonstrukce nemovitosti: Při plánování rekonstrukce stávající budovy je pasport stavby důležitým základem. Obsahuje informace o skutečném stavu nemovitosti, rozměrech a provedení.
  3. Modernizace a energetická optimalizace: Slouží pro návrh změn, modernizace nebo energetické optimalizace.
  4. Jednání s úřady: Při jednání s úřady a dotčenými orgány je pasport stavby užitečným dokumentem.

Pasport stavby obsahuje zjednodušený popis stavby, jednotlivých konstrukcí a včetně ověřených a zaměřených rozměrů dílčích konstrukcí. Kromě toho obsahuje technické a průvodní zprávy se všemi podstatnými informacemi, včetně popisu způsobu užívání všech prostorů a místností. Pokud máte starší nemovitost, kde původní projektová dokumentace není kompletní nebo není zcela aktuální, pasport stavby může být klíčovým dokumentem pro vaše plány a jednání s úřady.

pasport stavby

Poznámky: Cenu za vypracování pasportu stavby si vyžádejte. Minimální cena 5.000,-Kč. Ceny bez DPH, sazba DPH dle aktuálních daňových předpisů.

Dotaz k produktu, žádost o zaslání nabídky:

POPTÁVKA

Návštěvnost

  • 132381Celkem:
  • 41Dnes: