PŘÍSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ HALY ELIM V PÍSKU

Přístavba víceúčelové haly Elim Písek

Základní údaje

Stavebník, investor, Sbor Církve bratrské v Písku – Elim, v současnosti provozuje stávající Víceúčelovou halu. Toto multifunkční zařízení, které v současnosti slouží pro shromažďování osob bude rozšířeno o přístavbu. Společnost Elim, pracuje v oblasti církevní, pořádá shromáždění,  provozuje stávající školu „Cesta“, pořádá sportovní akce, zabývá se tělovýchovnou a vzdělávací činností. Pracuje s dětmi, žáky a studenty, dospívající mládeží, provozuje pečovatelskou činnost, práci s hendikepovanými osobami.

Účel využití

Základním účelem užívání přístavby je rozšíření stávající kapacity s prioritou rozšíření ploch pro školství o kmenové a odborné učebny včetně jejich příslušenství, ploch pro sportovní, tělovýchovné a výukové sportovní aktivity, včetně zájmových činností, s časovou koordinací využití. Vzhledem k tomu, že společnost Elim koná řadu neziskových veřejně prospěšných aktivit, plánuje přístavbu využívat odlišně v hodinách dopoledních, večerních, o víkendech, svátcích či prázdninách.

V časech, kdy nebude provozována škola, bude Elim většinu prostor využívat pro sportovní a tělovýchovné aktivity jako jsou např. rehabilitační cvičení, cvičení pro seniory, cvičení pro matky s dětmi, kurzy sebeobrany, kurzy sebeovládání ve vypjatých situacích, pilates, bioenergetická cvičení, fitnessbalance, aerobik, prostná cvičení, šachový klub s návazností na matematickou analýzu metod pravděpodobnosti, běhání na běžeckém pásu, spining.


 

Loading

Related posts