VODOVOD A KANALIZACE

půvabný vodovod stoleté historie

Naše specilizace

Vodovod a kanalizace a výměna vnitřních rozvodů, když už potřebuje, je naše specializace. Umíme spojit i rozpojit stará porubí na nová a obráceně. Specializujeme se na zajištění návrhu, projektu a provádění oprav vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace. Jedná se zejména o stavby v historických částech Prahy, v ulicové zástavbě a u domů, které mají své vnitřní instalace technicky i morálně dožité. Jedná se o opravu výměnou, kdy se snažíme během prací zachovat funkčnost domu a omezit provoz domu jen krátkodobě. Hlavním odběratelem našich dodávek jsou zejména bytová družstva a společenství vlastníků jednotek i samotných vlastníků jednotlivých domů. Vnitřní rozvody vodovodů provádíme výměnou starého potrubí, které bylo dříve zpravidla a většinou po domě rozvedeno v ocelových, olověných nebo pozinkovaných trubkách. Tato potrubí jsou již nespolehlivá a dochází k popraskání nebo lomu potrubí. Tím k průsakům i haváriín s rozsáhlými škodami.

Nahrazení novým potrubím

Vodovod a kanalizaci nahrazujeme je potrubím plastovým nebo měděným, dle výhodnějších a individuálních podmínek. Vedení potrubí zpravidla zhotovujeme tak, že zároveň s novým rozvodem doplňujeme rozvod požární vody a instalujeme nové vodní hydranty s tvarově stálou hadicí. Hydrantové skříně zapouštíme do zdiva, do předem vysekaných výklenků. Veškerá naše činnost spočívá i ve vysekání rýh, instalace trubek včetně izolací a po provedení nových rozvodů jsou omítky začištěny záhozem z jádrové omítky a provedeno nové vyštukování.

Výstupní atesty

Všechna nově instalovaná potrubí testujeme tlakovými zkouškami těsnosti. Provádíme tyto testy již během provádění prací po ucelených částech a na závěr před předáním do užívání provádíme výstupní test s vystaveným protokolem o zkoušce těsnosti.

VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ

Vodovod a kanalizace, když potřebuje výměnu, je noční můra pro nejedno bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek. Výměna potrubí vodovodu v domě je důležitým úkolem, který může zlepšit kvalitu vody a snížit riziko úniků. Zde jsou některé kroky, které byste měli zvážit při výměně potrubí:

Plánování a příprava

připravte nový projekt, který vyřeší trasování nového potrubí a stanoví výkaz výměr pro nabídku stavebních prací. Vyberte kvalitní materiál, Rozhodněte se, zda chcete použít měděné, plastové nebo jiné potrubí. Každý materiál má své výhody a nevýhody. Zjistěte potřebný rozsah. Určete, kolik potrubí potřebujete vyměnit. Může jít o část nebo celé potrubí v domě.

Získejte povolení

v některých případech může být nutné získat povolení od místních úřadů.

Získejte nabídku a zvažte termín provedení

nabídka a smlouva o dodávce stavebních proací, včetně všech souvisejících činností by měla být ucelená a zohlednit všechny potřeby Vašeho záměru. Vhodně zvolený termín provádění prací dobře zvažte. Například prázdniny a letní období je více vyhovující než zimní měsíce. Obyvatelé domů tráví více času mimo domov, jsou dovolené.

Demontáž a odstranění starého potrubí

Likvidace původních trubek, ochranných plstí, fitinek, kohoutků a v neposlední odvoz stavební suti je nedílnou součástí prací.

Provádějte postupně a s rozmyslem

Vypněte vodu. Ujistěte se, že voda je vypnutá, než začnete demontovat potrubí. Odemkněte přípojky. Odpojte staré potrubí od vodovodního systému. Instalujte nová potrubí, připojte nové potrubí, připojte nové potrubí k vodovodnímu systému. Zkontrolujte spoje. Ujistěte se, že spoje jsou těsné a bez úniků. Testujte před dokončením, tlakojte vodovodní systém po čátech i uceleně. Zapněte vodu a ujistěte se, že neteče, kde nemá.  Otevřete vodovodní kohoutky a zkontrolujte, zda nové potrubí správně funguje. Zkontrolujte úniky. Proveďte důkladnou kontrolu, zda nejsou žádné úniky.

výměna vodoměrů

Návštěvnost

  • 129505Celkem:
  • 39Dnes: