projektování staveb – architektura – stavební povolení

NAŠE SLUŽBY

Na trhu jsme již od roku 1992. Máme řadu zkušeností. Jakýkoliv projekt stavby je pro nás výzvou. Návrh stavby, architektonická studie, zastavovací plán, projekt pro ohlášení stavby nebo realizační projekt zpracujeme do podrobností, aby nám neunikl žádný detail návrhu. Poskytujeme poradenství v oblasti financivání stavby, zpracováváme rozpočty pro realizaci stavby i předběžné propočty ceny stavby. Rozpočty provádíme v cenové soutavě ÚRS a taktéž zpracováváme výkaz výměr pro zadávání veřejných zakázek.

Stavební projekty

Projekty všech stupňů. Od architektonické studie, přes projekt pro ohlášení stavby a stavební povolení, až po prováděcí projekt.

Architekt

Návrh architekta, tvůrčí přístup, technické propracování, dohled nad zpracováním detailů.

Zajištění povolení

Zajišťujeme příslušná povolení, zastupujeme klienta při územním a stavebním řízení, vyřizujeme žádosti.

Digitální data

Naše projekty jsou od samého počátku zpracovávány v digitálním 3D zobrazení. Provádíme vizualizace a prostorové snímky.

Instalace TZB

Zpracováváme projekt veškerých domovních instalací - vodovod, kanalizaci, vytápění, elektro a sdělovací rozvody, vzduchotechnika, plyn.

Rozpočty staveb

Vyhotovujeme rozpočty staveb, propočty stavebních nákladů, odhady cen, odborná cenová vyjádření v oboru ekonomika a oceňování nemovitostí.