3 TIPY – JAKÁ JE CENA PROJEKTU?

cena projektu, 3 tipy, jaká je cena

Dva domy za stejnou cenu

do 5 milionů
do 5 miliónů

3 TIPY K CENĚ PROJEKTU

1. Cena projektu je pouze zlomek ceny stavby

Neváhejte si za projekt připlatit klidně sto tisíc. Zdá se to jak hazard s penězi? Není, vrátí se Vám to násobně. Pokud dokončený dům má stát 4 miliony korun, tak cena projektu 40 tisíc je pouze 1 procento z celkového nákladu.  V  případě zpracování návrhu stavby a zpracování projektu je bohužel cena jediným kritériem, kterému zákazník - neodborník rozumí. Pokud projektant navrhne dům špatně, stane se , že proděláte 10 x více na špatném řešení než, když si připlatíte za kvalitní projekt. Jednoduchý příklad je už třeba na začátku stavby. Základy a základová deska. Jedem metr kubický betonu stojí dle jakosti a druhu cca 2.800,-Kč. Pokud projektant předimenzuje tvar základů, hloubku založení nebo výztuž, tak pouze deset uspořených metrů kubických činí 28 tisíc korun. Celkové řešení objektu, konstrukce stavby - stropy, krov, střecha a další části stavby pak mají na výslednou cenu tak ohromný vliv, že uspoříte klidně jeden milion korun.

2. Lépe je nestavět, než postavit blbě.

Jinak řečeno starým a platným rčením " 2 x měř a jednou řež". Projektant, architekt, lékař, právník a stejně i tak ostatní profese vykonávají lidé. Jedni jsou vynikající, výborní, druzí jsou průměrní a někteří i nic moc. Navrhnout dům správně, není hned. Celý proces návrhu stavby je souhrnem řady kritérií. Dům má být účelný, ale měl by být určitě krásný. Musí být i bezpečný a měl by být i hospodárný. Chtěl bych bydlet v moderním a celo proskleném, jsem ale ochoten platit zvýšenou cenu za vytápění a klimatizaci v letních obdobích? Je skutečně řada kritérií. Za stejnou cenu, kterou zaplatíte, můžete mít krásný a účelný dům, ve kterém budete velmi spokojeni. Naopak za stejnou cenu můžete mít i dům nevzhledný, problematický, špatně dispozičně řešený. Oba jsou totiž podobně velké i podobně drahé. Rozdíl netvoří pouze luxusní obkladačky, ale hlavně vynikající návrh a projekt.

3. Zkontrolujte si úplnost nabídky, co je v ceně a co není?

Velmi významná pro zdárný průběh samotné stavby, je podrobnost projektu. Přesnost návrhu ve smyslu technickém, konstrukčním, ale i rozmístění nábytku a účelnost využití každého metru čtverečního. Určitě důležitým faktorem je schopnost architekta nebo projektanta s Vámi dále komunikovat. Pokud si koupíte katalogový projekt z dnešní široké nabídky, zřejmě se už s projektantem nikdy neuvidíte. Nebude nikdo s kým se případně poradit nebo upřesnit nějaký detail nebo dílčí řešení. Tyto projekty se na trhu pohybují již okolo 25 tisíc. Hned první problém po zaplacení projektu je ten, že dům není usazen do terénu a nejsou řešeny situační vztahy. Takže velmi brzy si už musíte něco přiobjednat, pokud je ale u koho.

Obsah a struktura projektu standardního RD je rozdělena do několika částí.
Podklady a průzkumy
 • geodetické zaměření staveniště - parcely, navázání na souřadnicový systém (4.500 - 8.000,-Kč)
 • radonový průzkum (3.000 - 3.500,-Kč)
 • hydrogeologický průzkum (5.000 - 10.000,-Kč)
 • biotronický (3.500 - 6.000,-Kč)
Návrh stavby - architektonická studie
 • Návrh celkového řešení (25.000 - 50.000,-Kč)
 • Vizualizace návrhu (7.500-15.000,-Kč)
 • Propočet nákladů (3.000-5.000,-Kč)
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení - povinná část
 • Průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, architektonicko - stavební řešení, výkresová dokumentace (40.000 - 75.000,-Kč)
 • Konstrukční část, statika (10.000,-Kč)
 • Technické zařízení budovy
  • elektroinstalace (6.000-9.000,-Kč)
  • vytápění (8.000-12.000,-Kč)
  • zdravotně technické instalace (6.000-9.000,-Kč)
  • vnitřní rozvody plynu (4.000-6.000,-)
  • vzduchotechnika a klimatizace (6.000-14.000,-Kč)
 • Požárně bezpečnostní řešení (2.000-3.500,-Kč)
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (3.500-5.000,-Kč)
 
Doplňky k projektové dokumentaci - příplatky - pro stavební úřad nepovinná část
 • dopravní řešení, sjezd na parcelu, rozhledové trojúhelníky (3.000-8.000,-Kč)
 • výpočet vynětí ze zemědělského půdního fondu (2.500,-Kč)
 • pasivní dům (5.000-8.000,- Kč)
 • hluková studie (6.000-10.000,-Kč)
 • výměna vzduchu, klimatizace, vzduchotechnika a rekuperace pro pasivní dům(10.000-12.000,- Kč)
 • elektroinstalace realizační dokumentace (3.000,-Kč)
 • elektroinstalace inteligentní dům (2.000-3.000,-Kč)
 • měření a regulace (2.000-5.000,-Kč)
 • centrální vysavač (1.000-3.000,- Kč)
 • samostatně stojící garáž (5.000-7.000,-Kč)
 • oplocení - detailní řešení (3.000 Kč)
 • opěrné zdi, terénní úpravy pozemku (5.000,-Kč)
 • vnější přípojky inženýrských sítí - plyn, vodovod, kanalizace (20.000,-Kč)
 • výkaz výměr (5.000-7.000,-Kč)
 • položkový rozpočet pro výběrové řízení (12.000-14.000,-Kč)

Za 35 tisíc korun Vám takovouto službu pravděpodobně nikdo nenabídne. Ovšem ani cena hodně přes 100 tisíc Vám ale nemůže být zárukou, že Váš projektant je ten pravý.  Důležitým hlediskem jsou spokojení zákazníci, kteří s dotyčným projektantem nebo architektem stavěli před Vámi. Poproste je o zkušenosti. Vyžadujte reference. Není nutné vyhledávat svého architekta či projektanta pouze ve svém okrese či kraji.  Vzdálenost zde málo rozhoduje, mnoho úkonů je řešeno pomocí digitálních dat. Nechte si kvalifikovaně poradit, možná si ušetříte starosti…a hlavně své peníze.

Related posts