DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

černá stavba, jak povolit stavbu, co s černou stavbou, jak povolit stavbu,

černá stavba, jak povolit stavbu, co s černou stavbou, jak povolit stavbu,

Černá stavba

Existuje velké množství „černých“ staveb, které nebyly nikdy stavebně povoleny! Velmi často k tomu došlo v letech před rokem 1989, kdy se stavebníci častokrát neobtěžovali ani pořídit projektovou dokumentaci, natož aby požádali o stavební povolení. Mnohokrát došlo k dědictví nepovolené stavby a tak noví majitel dostal dar, který nebyl nikde evidován. Stavby povolené většinou dostaly příslušné parcelní číslo anebo alespoň jejich hranice byly převzaty do katastrálního operátu.

„Černé stavby dodatečně legalizovat nepůjde“ oznamuje Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj. Zhruba pětina stavebníků počítá s tím, že si nemovitost postaví bez potřebného oprávnění a na základě dodatečného stavebního povolení stavbu legalizuje. Podle nového stavebního zákona, s nímž vláda počítá od roku 2021, to už možné nebude.

Co s tím? Každopádně pokud takovou stavbu někdo vlastní, měl by si pospíšit a zahájit kroky k legalizaci své černé stavby. V podstatě jde to řízení, které má svá pravidla, a určitě není nijak lehké a určitě potřebuje trochu času. Orientačně se dá říct, že legalizace trvá přibližně 3 až 6 měsíců.

V první řadě je nutné pořídit zaměření stávajícího stavu dnešní stavby nebo zjednodušený pasport stavby. K tomu zpravidla budete potřebovat projektanta, stavaře. Záleží na tom, co od černé stavby očekáváte. Zda ji chcete pouze legalizovat anebo ji budete dále stavebně upravovat. V tom případě je možné sloučit řízení a společně s legalizací zároveň ohlásit i stavební úpravy.

Projektová dokumentace by měla obsahovat potřebné výkresy a doklady stanovené vyhláškou a měla by být v rozsahu stejném, jako by se povolovala stavba nová. Taktéž s dodatečným povolením souvisí projednání s dotčenými orgány státní správy. Stavební úřad proto může po Vás vyžadovat závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru, Odboru životního prostředí, Hygieny a dalších složek státní správy.

Celý proces začíná tím, že černá stavba je oznámena stavebnímu úřadu. Ten poté zahájí řízení o odstranění stavby a stanoví lhůtu pro podání dodatečné dokumentace, zpravidla 30 dní. Pak je na vlastníkovi, aby podal projektovou dokumentaci s náležitostmi, závaznými stanovisky společně se žádostí o dodatečné povolení. Tím začíná běžet proces, který ve většině případů skončí úspěšně, i když již potrápil nervovou soustavu nejednoho vlastníka „černé stavby“.

Závěrem lze doporučit, neváhejte s legalizací stavby, pokud takovou vlastníte. Obraťte se na odborníky, protože celý proces vyžaduje řadu úkonů, s kterými si jako laik neporadíte. Každopádně Vám přejeme úspěch!

Loading

Related posts