Zaměření stávajícího stavu

Zaměření stávajícího stavu

Zaměření stávajícího stavu budovy je nutné provést v případech, kdy se nedochovala žádná dokumentace ke stávající stavbě a ani v archivu stavebního úřadu není uložena. V těchto případech je nutné stávající stav objektu (domu) znovu fyzicky změřit, zakreslit do výkresu a pak následně převést do digitální formy. Zpravidla se digitalizovaná forma výkresů exportuje do obecného vektorového formátu DWG, který je následně podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Postup zaměření začíná měřením v terénu (na stavbě) , kdy dochází k fyzickému změření skutečnosti pomocí laseru, pásma, metru, nivelačního stroje, úhloměru apod. Pak jsou zaměřená data přenesena do počítače a dále zpracována do příslušných výkresů. Výstupem jsou výkresy - půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy.

 

zaměření stavby

Orientační ceník projektu ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU (cena bez DPH)

RODINNÝ DŮM / VILA
Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 6,0 m výšky
od 85,-Kč
za m2 užitné plochy
STAVBY HAL A VÝROBY
Stavby pro podnikání, výrobu a skladování
od 45,-Kč
za m2 užitné plochy

Dotaz k produktu, žádost o zaslání nabídky:

Návštěvnost

  • 131076Celkem:
  • 25Dnes: