POZEMEK, NA CO SI DÁT POZOR PŘI KOUPI?

Pozemek

Pozemek nekupujeme každý den. Proto je dobré před jeho koupí vše dobře zvážit. A na co si dát pozor? Základní poznatek bychom měli mít v tom, zda se dá pozemek vůbec zastavět a za jakých podmínek.

Zda je náš záměr stavět na našem pozemku proveditelný. Musí být totiž souladu s územně plánovací dokumentací, respektive územním plánem. Tuto informaci bychom měli vědět určitě předem. Územní plán totiž stanovuje, jak má být pozemek využit z hlediska fukčního a jaké parametry naše plánovaná stavba musí splnit. To znamená, zda se na něm dá postavit rodinný dům, bytový dům nebo administrativní budova je územním plánem stanoveno. Pokud je totiž pozemek předurčený k jinému typu výstavby, pak určitě stavební povolení od stavebního úřadu neobdržíme.

Funkční hledisko je prvotním ukazatelem na jaký typ zástavby je pozemek vhodný. Pokud můžeme tedy stavět například rodinný dům, musí být z hlediska funkčního pozemek začleněn v ploše bydlení, bydlení v rodinných domech, bydlení v rodinných domech městského typu anebo bydlení v rodinných domech venkovského typu. Každá z těchto forem zástavby má své další regulativy, které jsou součástí takzvaného prostorového uspořádání danného území nebo lokality. V překladu to znamená, že územní plán limituje například procentuální zastavěnost pozemku nebo výškovou hladinu zástavby.


Zastavěnost pozemku

Povolená procentuální zastavěnost pozemku stanovuje poměr zastavěné plochy stavbou vůči zbytku pozemku. Například při 35% povolené zastavěnosti to znamená, že při ploše pozemku 1.000m2 můžeme zastavět nejvýše 350m2. Je ale potřeba také vědět, co se do zastavěné plochy započítává. Někdy totiž není tento požadavek vyjádřen a mylně se má za to, že je to zastavěná plocha stavby. To ale nemusí být pravda, protože častější případy jsou takové, že je to zastavěná plocha stavby a součet všech zpevněných ploch dohromady. To se nám potom vlastní zastavěná plocha domu výpočet poměrně dost sníží, protože se započítává i například zpevněná plocha před garáží a příjezdová cesta.


Prostorové uspořádání

Výška zástavby, sklon střechy nebo výška římsy jsou parametry prostorového uspořádání. Patří sem i podlažnost, to znamená počet podlaží, které stavba může maximálně mít.  

Poradíme Vám

 

Loading

Related posts