PÁLENÉ CIHLY SE VRACÍ…..

cihly Hermoch

Klasický pálený cihelný střep nelze nahradit. Obecně lze říci, že jej nelze překonat. Tento tradiční materiál má takové vlastnosti, že těžko budete hledat něco co se vyrovná. Trvanlivost, schopnost akumulace, výborné izolační vlastnosti, recyklovatelnost, výborná difuze vodních par a další přednosti jsou toho dokladem.  Těžko hledat konkurenci.

cihly Hermoch

Loading

Related posts