Výstavba inženýrských sítí

Výstavba inženýrských sítí – liniové stavby

Zhotovujeme pokládky inženýrských sítí, včetně zemních prací, konečného napojení, revizních zpráv a výchozích kontrol.

 • pokládky vodovodů
 • kanalizační stoky
 • plynovodní potrubí
 • elektrosítě a sdělovací kabely

Výstavba inženýrských sítí

Cena : dle konkrétní nabídky

Provádíme komplexní výstavbu inženýrských sítí a výstavbu komunikací. Vodovodní sítě, pokládky kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody, pokládky elektrických kabelů

Hodnocení:
Kontaktujte nás
X

Contact Seller

  • Zemní práce
  • obsahuje
  • Založení stavby
  • x
  • Základová deska
  • x
  • Výrobní hala
  • x
  • Skladovací hala
  • x
  • Administrativní budova
  • x
  • Trafostanice
  • obsahuje
  • Parkoviště
  • Komunikace
  • obsahuje
  • Plynovod
  • obsahuje
  • Vodovod
  • obsahuje
  • Kanalizace
  • obsahuje
  • Elektrické kabely
  • obsahuje
  • Vzduchotechnika
  • x
  • Rozvody vytápění
  • x
  • Rovody TUV
  • x

Loading