Rodinný dům

Co nabízíme...

Našim klientům nabízíme řadu služeb včetně...

VÝBĚR POZEMKU

Účastníme se výběru vhodného pozemku či staveniště...

ÚZEMNÍ PLÁN

Zjistíme požadavky územního plánu na konkrétní pozemek a stanovíme parametry budoucí stavby z hlediska začlenění do okolního prostředí... 

PARCELACE POZEMKŮ

Zhotovíme podklad pro parcelaci pozemků ještě před zadáním geodetického vytýčení...

RADONOVÝ PRŮZKUM

Zajistíme radonový průzkum pozemku a stanovíme potřebná opatření pro ochranu a bezpečí Vašeho domova...

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

Před zahájením výstavby poskytujeme součinnost při vynětí zastavěné plochy ze zemědělského půdního fondu... 

TECHNICKÝ DOZOR

Během celého procesu výstavby provádíme stavební dozor a technický dozor investora...

318

Klienti

86

Realizace

3

Ocenění

26

Zkušenosti

Co o nás říkají...

Co říkají naši klienti?

Pečlivý přístup ke každému detailu

Každý detail má své uplatnění

Buďte s námi v kontaktu...

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo sms...