Průmyslové stavby

Komplexní výstavba investičních celků od záměru investora (stavebníka), přes zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, kompletní realizaci stavby. Zajišťujeme činnost generálního dodavatele, stavební dozor a inženýring staveb, vyřizujeme kolaudační souhlas, zkušební provoz a záruční servis u prováděných staveb. Komplexní výstavba investičních celků a vyšší dodávka staveb je určená zejména pro:

Komplexní, dodávka, staveb, inženýr, stavební dozor, výstavba, architekt, studie, architektonická studie, vyšší dodavatelství staveb, projekt, ohlášení, povolení, stavební, stavební povolení, Praha, Dobříš, Příbram, Písek, Strakonice, České Budějovice, Tábor, Milevsko, Plzeň, inženýrské sítě, průmysl, průmyslové stavby, obchod, obchodní centra, provádění, prováděcí projekt, liniové stavby, chodník, komunikace, rodinný dům, řadový, řadovka, styl, areál, závod, závodní areál, podnik, vodovod, kanalizace, plynovod, cesta, parkoviště, trafostanice, střecha, okno, plastové, dveře, fasáda, kancelář, kancelářská budova, administrativa, administrativní budovaprůmyslové stavby
 • průmyslové haly a budovy
 • výrobní závody a objekty
 • podnikové areály
 • dopravní infrastruktura
 • inženýrské sítě
obchodní stavby
 • výstavba obchodních center
 • výstavba polyfunkčních budov
 • výstavba nákupních středisek
komplexní bytová výstavba
 • výstavba bytových domů
 • rekonstrukce bytových domů
 • výstavba rodinných domů
 • stavba řadových rodinných domů
 • inženýrské sítě a komunikace

Máme zkušenosti se zahraničními investory. Komplexní dodávka investičních celků je vhodná pro investory, kteří hledají jednoho partnera pro realizaci svého záměru. 

Kontaktujte nás, žádost o bližší informace nebo nabídku zde: