Bytový dům SOFIA

Dvoupodlažní zděný

bytový dům bez garáží, s nevyužitým půdním prostorem, zastřešený sedlovou střechou, se čtyřmi bytovými jednotkami (b.j.) umístěnými v 1.NP (přízemí) a ve 2.NP (1.patro). V přízemí jsou umístěny bezbariérové byty přístupné jak z hlavního vstupu, tak ze zahrady (dvorní části).

Ke každému bytu je komora umístěná v přízemí. Odstavná stání pro automobily jsou uvažována na zpevněné ploše před hlavním vstupem do objektu. Na fotografiích je zobrazen 2 x bytový dům SOFIA postavený štítovými stěnami k sobě. Tím je dosažena variabilita uspořádání, protože lze stavět bytový dům o 4 b.j., navázat další a tím získat celkem 8 b.j., přičlenit další a mít celkem 12 b.j. ..atd.

Bytový dům je navržen z klasických materiálů a je zejména vhodný do maloměstské či obecní zástavby, protože svou hmotovou konfigurací splňuje měřítka malých sídel, a vhodně se začleňuje do místní okolní zástavby.

[FinalTilesGallery id="7"]

 


Dotazy k produktu, kontaktujte nás: