architekt

Architekt

Architekt. Stavba. Hotový dům. Navrhneme Vám Vaši stavbu, dům, podnik, výrobnu, zahradu...

  1. Projekt

Zhotovíme projekt pro Vás, pro Vaše potřebu, pro splnění Vašich představ. Architektonickou studii, projekt pro stavební povolení, projekt pro realizaci stavby. Postavíme Vám dům anebo dohlédneme nad jeho realizací.

  1. Stavba

Realizace stavby

Projektové služby v komplexním rozsahu zahrnují tyto výkonové fáze:

- záměr investora, příprava zakázky

- Návrh stavby - architektonická / urbanistická studie (AS)

- vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)

- vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) resp. ohlášení stavby (DOS)

- vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)

- vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby – sestavení tendrové (zadávací) dokumentace

- spolupráce při výběru dodavatele – zadání realizace stavby

- spolupráce při provádění stavby (autorský a technický dozor investora)

- spolupráce po dokončení stavby (při kolaudačním řízení, uvedení stavby do provozu atd.)

Architektonická studie vyniká též tím, že jako svou prioritní a nejzásadnější věc řeší vztah stavby domu vůči pozemku a okolí. Pokud tuto projektovou fázi podceníme, tak již nikdy neovlivníme to, jak vhodně bude Váš dům korespondovat se svým okolím. Jak kvalitní bude bydlení ve Vašem domě, jaké prostředí zajistíte svým sousedům. Jak rádi se budete pak vracet do Vašeho domu.

[FinalTilesGallery id = "2"]

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]