Rodinný dům a vila

[FinalTilesGallery id="22"]

CO OBSAHUJE PROJEKT ke stavebnímu povolení nebo ohlášení?

Obsah projektu je dán vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a její poslední novelou č.405/2017 Sb. Základní struktura projektu je rozdělena na jednotlivé části "A" až "E", které na sebe vzájemně navazují a svým obsahem se doplňují.

OBSAH DOKUMENTACE:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.         Architektonické a stavební řešení

D.2          Konstrukční řešení

D.3          Požární zabezpečení stavby

D.4          Technika prostředí staveb

D.4.a)   Zdravotně technické instalace

D.4.b)   Vytápění

D.4.c)   Elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod, MaR

D.4.d)   Plynová zařízení

D.4.e)   Vzduchotechnika, větrání a chlazení

E. Dokladová část

Jaký je termín zpracování?

Termín se odvíjí od náročnosti úkolu, rozsahu stavby, okolních vazeb a podmínek. Zpravidla vypracování individuálního projektu ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby provádíme ve lhůtě 6 týdnů od závazného objednání.

[table id=9 /]

Dotazy k produktu, ceník, pro bližší informace nás kontaktujte:

Návštěvnost

  • 132377Celkem:
  • 37Dnes: