CO OBSAHUJE PROJEKT ke stavebnímu povolení nebo ohlášení?

Obsah projektu je dán vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a její poslední novelou č.405/2017 Sb. Základní struktura projektu je rozdělena na jednotlivé části "A" až "E", které na sebe vzájemně navazují a svým obsahem se doplňují.

OBSAH DOKUMENTACE:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.         Architektonické a stavební řešení

D.2          Konstrukční řešení

D.3          Požární zabezpečení stavby

D.4          Technika prostředí staveb

D.4.a)   Zdravotně technické instalace

D.4.b)   Vytápění

D.4.c)   Elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod, MaR

D.4.d)   Plynová zařízení

D.4.e)   Vzduchotechnika, větrání a chlazení

E. Dokladová část

Jaký je termín zpracování?

Termín se odvíjí od náročnosti úkolu, rozsahu stavby, okolních vazeb a podmínek. Zpravidla vypracování individuálního projektu ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby provádíme ve lhůtě 6 týdnů od závazného objednání.

Ceník, dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášeníceny v Kč, bez DPH
ceny bez DPH, platné od 1.8.2018
Rodinné domy a vily
rodinný dům do 150,00m2 zastavěné plochy39.900,-Kč
rodinný dům od 150,00m2 do 200,00m2 zastavěné plochy59.000,-Kč
rodinný dům od 200,00m2 do 350,00m2 zastavěné plochy149.000,-Kč
rodinný dům nad 350,00m2 do 500,00m2 zastavěné plochy250.000,-Kč
rodinná vila s nároky na estetiku prostředí (např.v luxusní čtvrti)350.000,-Kč
Dotazy k produktu, ceník, pro bližší informace nás kontaktujte: