Rekreační dům a chata

[FinalTilesGallery id="21"]

NABÍZÍME

Nabízíme vypracování atypického, individuálního projektu rekreačního domu, domku nebo chaty.

CO OBSAHUJE PROJEKT  ?

 Projektová dokumentace obsahuje povinné přílohy dle vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 a jejími novelami č. 62/2013 Sb. a č.405/2017 Sb. Dle definice vyhlášky č.501/2006 Sb. je stavbou pro rodinnou rekreaci stavby, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena. Stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Podrobnější specifikaci, jak má stavba pro rekreaci vypadat a čím je limitována, zpravidla určuje územně plánovací dokumentace pro dané území. Územní plán stanoví další podmínky. Velikost zastavěné plocha u rekreační stavby není tudíž zákonem nebo vyhláškou určena, oproti minulosti.

Projekt řeší architektonicko-stavební řešení, konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, řešení vnitřního vodovodu a kanalizace, vytápění, rozvodů elektro, silnoproudých a slaboproudých, vnitřní rozvody plynovodu pokud existují, případně odvětrání místností.

Obsah projektu je dán vyhláškou č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a její poslední novelou č.405/2017 Sb. Základní struktura projektu je rozdělena na jednotlivé části "A" až "E", které na sebe vzájemně navazují a svým obsahem se doplňují.

Jaký je termín zpracování?

Termín se odvíjí od náročnosti úkolu, rozsahu stavby, okolních vazeb a podmínek. Zpravidla vypracování individuálního projektu ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby provádíme ve lhůtě 6 týdnů od závazného objednání.

[table id=10 /]

Poznámky: V případě rekonstrukce stávající stavby účtujeme přirážku ve výši 15-25%. Zpracování zaměření stávajícího stavu objektu není v ceně. Projekt je odevzdán v 4 x tiskových autorizovaných provedeních a 1 x na DVD nosiči ve formátu *.PDF.

Dotazy k produktu, ceník, pro bližší informace nás kontaktujte:

Návštěvnost

  • 134407Celkem:
  • 85Dnes: