Veškerý obsah webových stránek je dále publikovatelný se souhlasem autora. Nakládání s obsahem webových stránek se řídí dle zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, v aktuálním znění.